Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia vid Lunds universitet

Programkod: LU-80702

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 14.48 0.65 0.00
Urval 2 13.84 14.48 0.55
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia vid Lunds universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 186 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia vid Lunds universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 13 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 11 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 14.99 0.80 0.00
Urval 2 11.90 14.95 0.35
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia vid Lunds universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 14.99 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 134 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång historia vid Lunds universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 11 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 11 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund