Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80703

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 13.90 0.10 0.00
Urval 2 15.41 13.90 0.10
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 123 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.40 0.40 99.99 0.00
Urval 2 16.36 14.40 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 80 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund