Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska vid Lunds universitet

Programkod: LU-80704

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 17.83 0.70 0.00
Urval 2 16.15 17.83 0.70
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 176 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.97 14.33 0.40 0.00
Urval 2 11.90 14.33 0.20
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 15.97 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 127 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 4 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 17.57 0.40 0.00
Urval 2 10.64 17.57 0.30 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 90 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 1 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund