Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet

Programkod: LU-80710

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.11 17.24 0.60 0.00 4.00
Urval 2 14.78 17.24 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 17.11 i urvalsgrupp BI, 17.24 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

59

Under HT2020 sökte 255 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 32 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 30 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 15.60 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.45 15.60 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 259 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.93 1.05 0.00 3.50
Urval 2 17.55 16.93 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

320

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 320 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 32 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 29 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.88 15.74 1.05 3.00
Urval 2 16.90 15.40 0.90 3.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 17.88 i urvalsgrupp BI, 15.74 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

342

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 342 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.06 1.20 0.00
Urval 2 17.35 16.15 1.20
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

346

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 346 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.92 14.97 0.80 4.00
Urval 2 15.44 14.10 0.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 16.92 i urvalsgrupp BI, 14.97 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 299 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 20 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 15.68 0.85 0.00
Urval 2 15.50 14.45 0.45
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 246 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång engelska vid Lunds universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund