Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80711

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik på Lunds universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 34 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik vid Lunds universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.10 4.00
Urval 2 1.10
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 37 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik vid Lunds universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 15.86 1.10 0.00
Urval 2 14.85 19.38 1.10
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 41 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik vid Lunds universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 0.70 0.00
Urval 2 17.13 0.70 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 43 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång fysik vid Lunds universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund