Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia vid Lunds universitet

Programkod: LU-80712

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.69 1.10 0.00
Urval 2 13.29 17.21 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia vid Lunds universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 111 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia vid Lunds universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 15 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.13 1.20 3.50
Urval 2 16.53 14.76 1.05 3.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia vid Lunds universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

316

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 316 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia vid Lunds universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 18 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 18.20 0.90 0.00
Urval 2 13.45 18.20 0.40
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia vid Lunds universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 274 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång historia vid Lunds universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 21 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund