Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80713

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 12.70 0.20 4.00
Urval 2 11.70 12.70 0.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 12.70 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 202 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 14 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 11 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 18.00 0.25 0.00
Urval 2 13.66 12.15 0.25 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 184 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång samhällskunskap vid Lunds universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 12 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund