Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet

Programkod: LU-80714

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 14.90 0.60 4.00
Urval 2 12.80 11.85 0.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 216 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 10 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.00 0.65 0.00
Urval 2 13.10 12.99 0.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 196 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund