Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet

Programkod: LU-80714

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.43 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.43 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 205 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.63 12.91 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.20 0.00 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 17.63 i urvalsgrupp BI, 12.91 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 207 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 17 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 15 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.88 13.89 0.40 0.00 0.00
Urval 2 13.01 0.00 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 14.88 i urvalsgrupp BI, 13.89 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

210

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 210 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 26 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 15.80 0.70 3.00
Urval 2 14.87 15.90 0.70 3.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 246 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 19.05 1.05 4.00
Urval 2 18.00 19.05 0.70
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 260 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 11 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 14.90 0.60 4.00
Urval 2 12.80 11.85 0.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 216 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 10 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.00 0.65 0.00
Urval 2 13.10 12.99 0.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 196 personer till Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Ingång svenska vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund