Antagningspoäng för Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-81500

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.22 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.20 16.70 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.22 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

519

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 519 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.04 17.44 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.25 16.80 0.70 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.04 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

423

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2020 sökte 423 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 18.67 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.90 19.35 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

500

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 500 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 17.90 0.80 0.00 3.50
Urval 2 15.88 16.15 0.75 0.00 3.50
För vårterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

473

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under VT2019 sökte 473 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.93 0.90 0.00 4.00
Urval 2 16.30 17.00 0.80 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.93 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

570

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 570 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.81 1.00 0.00 4.00
Urval 2 16.23 16.80 0.80 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

540

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under VT2018 sökte 540 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 17.94 1.10 3.00
Urval 2 17.36 17.50 0.95 3.00
För höstterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 17.94 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

717

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 717 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.23 1.05 4.00
Urval 2 17.40 17.19 0.90 4.00
Vårterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

604

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2017 sökte 604 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 15 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 17.81 1.10 3.00
Urval 2 18.11 16.61 0.90 3.00
För höstterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

776

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 776 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.75 1.05 4.00
Urval 2 18.30 18.30 1.00 4.00
Vårterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

757

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2016 sökte 757 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.56 1.10 4.00
Urval 2 18.40 17.57 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

920

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 920 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.42 18.56 0.95 4.00
Urval 2 17.50 17.21 0.85 4.00
Vårterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.42 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

710

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2015 sökte 710 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 19.98 1.10 0.00
Urval 2 18.81 18.48 1.05
För höstterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 19.98 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

891

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 891 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 132 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.88 0.90 0.00
Urval 2 17.10 16.99 0.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

547

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2014 sökte 547 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund