Antagningspoäng för Arkitektutbildning vid Lunds universitet

Programkod: LU-80040

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.70 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.20 21.70 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Arkitektutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2470

Antagna urval 1

107

Antagna urval 2

96

Under HT2020 sökte 2470 personer till Arkitektutbildning vid Lunds universitet varav 687 i första hand. Totalt antogs 107 personer i det första urvalet varav 48 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 96 personer varav 42 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.61 21.88 1.60 0.00 0.00
Urval 2 21.30 21.83 1.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkitektutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 21.61 i urvalsgrupp BI, 21.88 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2026

Antagna urval 1

107

Antagna urval 2

97

Under HT2019 sökte 2026 personer till Arkitektutbildning vid Lunds universitet varav 554 i första hand. Totalt antogs 107 personer i det första urvalet varav 37 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 97 personer varav 35 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.61 21.56 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.20 21.56 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Arkitektutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 21.61 i urvalsgrupp BI, 21.56 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2068

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

92

Under HT2018 sökte 2068 personer till Arkitektutbildning vid Lunds universitet varav 514 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 41 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 92 personer varav 35 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.56 21.70 1.70 4.00
Urval 2 21.30 21.70 1.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Arkitektutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 21.56 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1567

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

82

Under HT2017 sökte 1567 personer till Arkitektutbildning vid Lunds universitet varav 454 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 37 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 36 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.11 21.92 1.70 4.00
Urval 2 22.11 21.96 1.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Arkitektutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 22.11 i urvalsgrupp BI, 21.92 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1833

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

66

Under HT2016 sökte 1833 personer till Arkitektutbildning vid Lunds universitet varav 455 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 32 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 27 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 21.57 1.65 0.00
Urval 2 21.90 21.57 1.65
För höstterminen år 2015 hade Arkitektutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 21.57 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1705

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 1705 personer till Arkitektutbildning vid Lunds universitet varav 429 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 37 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 28 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.50 1.70 0.00
Urval 2 21.81 22.50 1.70
För höstterminen år 2014 hade Arkitektutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2104

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 2104 personer till Arkitektutbildning vid Lunds universitet varav 508 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 34 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 28 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund