Antagningspoäng för Audionomprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-80501

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 19.03 1.10 4.00
Urval 2 17.08 18.88 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Audionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 19.03 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 279 personer till Audionomprogrammet vid Lunds universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 7 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.85 1.35 0.00
Urval 2 17.10 18.75 1.20
För höstterminen år 2016 hade Audionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 322 personer till Audionomprogrammet vid Lunds universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 20.58 1.25 0.00
Urval 2 18.85 19.24 1.25
För höstterminen år 2015 hade Audionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 20.58 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

395

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 395 personer till Audionomprogrammet vid Lunds universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 7 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.29 19.60 1.50 0.00
Urval 2 18.90 18.12 1.40
För höstterminen år 2014 hade Audionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.29 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

376

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 376 personer till Audionomprogrammet vid Lunds universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund