Antagningspoäng för Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-80502

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.27 21.50 1.45 0.00 0.00
Urval 2 21.09 21.50 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.27 i urvalsgrupp BI, 21.50 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

828

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 828 personer till Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.16 20.69 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.38 19.52 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.16 i urvalsgrupp BI, 20.69 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

569

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 569 personer till Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 20.63 1.45 0.00 0.00
Urval 2 19.22 20.56 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 20.63 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

582

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 582 personer till Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.04 1.30 3.00
Urval 2 19.22 19.04 1.30 3.00
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.04 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

582

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 582 personer till Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 9 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 21.22 1.35 0.00
Urval 2 17.34 18.00 1.20
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 21.22 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

568

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 568 personer till Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 10 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.16 21.57 1.45 0.00
Urval 2 20.10 18.75 1.35
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.16 i urvalsgrupp BI, 21.57 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

567

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 567 personer till Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 11 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 13 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 18.43 1.40 0.00
Urval 2 20.20 16.06 1.30
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 18.43 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

536

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 536 personer till Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 12 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund