Antagningspoäng för Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del vid Lunds universitet

Programkod: LU-80508

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del på Lunds universitet 20.31 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 37 personer till Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del vid Lunds universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund