Antagningspoäng för Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del vid Lunds universitet

Programkod: LU-80508

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.05 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del vid Lunds universitet antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2019 sökte 30 personer till Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del vid Lunds universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del vid Lunds universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2018 sökte 34 personer till Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del vid Lunds universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del på Lunds universitet 20.31 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 37 personer till Biomedicinprogrammet, Antagning till senare del vid Lunds universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund