Antagningspoäng för Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet

Programkod: LU-80030

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 18.40 1.15 0.00 0.00
Urval 2 18.02 18.40 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 401 personer till Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet varav 126 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 49 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 39 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 16.27 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.45 17.08 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

61

Under HT2019 sökte 318 personer till Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 55 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 42 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.80 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.10 17.80 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

366

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 366 personer till Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 50 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 38 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 16.89 1.30 0.00
Urval 2 17.86 16.89 1.30
För höstterminen år 2017 hade Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

372

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

56

Under HT2017 sökte 372 personer till Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 45 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 35 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.84 1.35 4.00
Urval 2 18.54 18.84 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.84 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

53

Under HT2016 sökte 487 personer till Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet varav 149 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 40 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 30 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.25 1.40 3.00
Urval 2 19.44 19.25 1.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

53

Under HT2015 sökte 515 personer till Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet varav 159 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 44 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 34 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.40 1.45 0.00
Urval 2 19.10 19.40 1.45
För höstterminen år 2014 hade Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

542

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

53

Under HT2014 sökte 542 personer till Brandingenjörsutbildning vid Lunds universitet varav 170 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 49 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 35 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund