Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80132

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.45 0.00 0.00 0.00
Urval 2 21.20 21.45 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.45 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1020

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 1020 personer till Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet varav 174 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 30 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 20 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 20.36 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.99 20.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 20.36 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

728

Antagna urval 1

89

Antagna urval 2

64

Under HT2019 sökte 728 personer till Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet varav 145 i första hand. Totalt antogs 89 personer i det första urvalet varav 29 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 21 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.47 20.65 1.50 0.00 0.00
Urval 2 20.52 20.52 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.47 i urvalsgrupp BI, 20.65 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

906

Antagna urval 1

89

Antagna urval 2

64

Under HT2018 sökte 906 personer till Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet varav 154 i första hand. Totalt antogs 89 personer i det första urvalet varav 22 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 22 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.58 19.60 1.50 0.00
Urval 2 20.36 19.60 1.50
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.58 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

859

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

63

Under HT2017 sökte 859 personer till Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 31 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 22 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 18.90 1.35 0.00
Urval 2 21.50 18.90 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

793

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

63

Under HT2016 sökte 793 personer till Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 25 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 19 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.52 21.83 1.50 0.00
Urval 2 20.64 21.83 1.45
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.52 i urvalsgrupp BI, 21.83 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

850

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

63

Under HT2015 sökte 850 personer till Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 26 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 21 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.03 20.90 1.45 0.00
Urval 2 20.95 20.30 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.03 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

907

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

63

Under HT2014 sökte 907 personer till Civilingenjörsutbildning i bioteknik vid Lunds universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 27 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 19 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund