Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80104

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 19.85 0.00 0.00 4.00
Urval 2 20.05 19.85 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1319

Antagna urval 1

177

Antagna urval 2

152

Under HT2020 sökte 1319 personer till Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 307 i första hand. Totalt antogs 177 personer i det första urvalet varav 149 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 152 personer varav 129 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.85 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.62 19.85 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1165

Antagna urval 1

162

Antagna urval 2

136

Under HT2019 sökte 1165 personer till Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 289 i första hand. Totalt antogs 162 personer i det första urvalet varav 138 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 136 personer varav 113 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 19.48 1.50 0.00 4.00
Urval 2 19.64 19.48 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1337

Antagna urval 1

162

Antagna urval 2

136

Under HT2018 sökte 1337 personer till Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 315 i första hand. Totalt antogs 162 personer i det första urvalet varav 136 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 136 personer varav 114 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 19.30 1.45 0.00
Urval 2 19.53 19.30 1.45
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1250

Antagna urval 1

144

Antagna urval 2

123

Under HT2017 sökte 1250 personer till Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 247 i första hand. Totalt antogs 144 personer i det första urvalet varav 115 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 123 personer varav 102 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 18.96 1.40 4.00
Urval 2 19.20 18.96 1.40 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1195

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

118

Under HT2016 sökte 1195 personer till Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 245 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 122 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 118 personer varav 102 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 19.35 1.45 3.00
Urval 2 19.45 19.35 1.45 3.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1175

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

118

Under HT2015 sökte 1175 personer till Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 229 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 126 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 118 personer varav 109 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.40 1.45 0.00
Urval 2 18.90 19.40 1.45
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1179

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

128

Under HT2014 sökte 1179 personer till Civilingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 235 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 124 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 128 personer varav 117 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund