Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80150

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.04 18.75 1.35 0.00
Urval 2 19.04 18.75 1.35
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.04 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

418

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

61

Under HT2017 sökte 418 personer till Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 28 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 22 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.34 19.80 1.35 0.00
Urval 2 20.34 20.80 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.34 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

63

Under HT2016 sökte 486 personer till Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 25 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 21 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.02 1.35 0.00
Urval 2 20.20 20.02 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.02 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

497

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

62

Under HT2015 sökte 497 personer till Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 29 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 25 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 20.40 1.50 0.00
Urval 2 20.60 20.40 1.45
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

537

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

61

Under HT2014 sökte 537 personer till Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik vid Lunds universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 18 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund