Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80102

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 18.46 1.30 0.00
Urval 2 18.23 18.46 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

725

Antagna urval 1

103

Antagna urval 2

85

Under HT2017 sökte 725 personer till Civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Lunds universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 103 personer i det första urvalet varav 82 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 68 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 18.49 1.35 0.00
Urval 2 18.15 17.96 1.35
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 18.49 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

717

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2016 sökte 717 personer till Civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Lunds universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 83 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 69 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.32 18.11 1.40 3.00
Urval 2 18.07 18.11 1.40
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.32 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

697

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

85

Under HT2015 sökte 697 personer till Civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Lunds universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 82 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 77 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.62 1.40 0.00
Urval 2 19.40 18.35 1.35
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.62 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

773

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 773 personer till Civilingenjörsutbildning i elektroteknik vid Lunds universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 76 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 68 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund