Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet

Programkod: LU-80140

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 21.93 0.00 0.00 0.00
Urval 2 21.77 21.93 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 21.88 i urvalsgrupp BI, 21.93 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1863

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

130

Under HT2020 sökte 1863 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet varav 622 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 107 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 79 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 21.90 0.00 0.00 0.00
Urval 2 21.80 21.98 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1649

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

134

Under HT2019 sökte 1649 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet varav 565 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 109 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 134 personer varav 86 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 21.67 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.82 21.67 1.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 21.67 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2092

Antagna urval 1

152

Antagna urval 2

117

Under HT2018 sökte 2092 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet varav 626 i första hand. Totalt antogs 152 personer i det första urvalet varav 95 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 117 personer varav 78 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 21.88 1.75 0.00
Urval 2 21.61 21.88 1.75
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 21.88 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2075

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 2075 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet varav 571 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 84 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 68 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 21.72 1.75 0.00
Urval 2 21.88 21.72 1.75
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 21.88 i urvalsgrupp BI, 21.72 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2250

Antagna urval 1

141

Antagna urval 2

105

Under HT2016 sökte 2250 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet varav 591 i första hand. Totalt antogs 141 personer i det första urvalet varav 97 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 75 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.20 1.75 0.00
Urval 2 22.10 22.20 1.75
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2426

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

109

Under HT2015 sökte 2426 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet varav 602 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 94 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 109 personer varav 76 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.30 1.75 0.00
Urval 2 22.30 22.30 1.75
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2781

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

105

Under HT2014 sökte 2781 personer till Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi vid Lunds universitet varav 683 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 95 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 70 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund