Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80106

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.42 19.66 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.43 19.66 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.42 i urvalsgrupp BI, 19.66 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

49

Under HT2020 sökte 493 personer till Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 41 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 31 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 19.82 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.07 19.82 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.07 i urvalsgrupp BI, 19.82 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

53

Under HT2019 sökte 474 personer till Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 39 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 36 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.28 1.40 0.00 0.00
Urval 2 19.40 19.28 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.28 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

568

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

48

Under HT2018 sökte 568 personer till Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 42 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 34 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.51 19.16 1.40 0.00
Urval 2 18.51 19.16 1.40
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.51 i urvalsgrupp BI, 19.16 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

511

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 511 personer till Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 32 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.37 18.35 1.35
Urval 2 19.37 18.35 1.35
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik på Lunds universitet 19.37 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 523 personer till Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 48 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 38 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.80 1.40
Urval 2 19.20 18.80 1.40
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik på Lunds universitet 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

534

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 534 personer till Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 32 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.83 1.40 0.00
Urval 2 19.30 18.83 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.83 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

601

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 601 personer till Civilingenjörsutbildning i informations- och kommunikationsteknik vid Lunds universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 52 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 42 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund