Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80130

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 19.26 1.35 0.00
Urval 2 18.11 19.26 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 555 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 36 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 27 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 18.45 1.35 0.00
Urval 2 19.90 18.45 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

505

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

58

Under HT2016 sökte 505 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 38 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 30 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.90 1.35 0.00
Urval 2 20.10 18.80 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

588

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2015 sökte 588 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 28 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.20 1.35
Urval 2 20.50 19.75 1.35
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjörsutbildning i kemiteknik på Lunds universitet 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

686

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 686 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 35 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 30 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund