Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80130

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 20.20 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.31 20.20 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

621

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 621 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 35 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 28 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.57 19.74 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.57 19.74 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.57 i urvalsgrupp BI, 19.74 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

497

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

62

Under HT2019 sökte 497 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 36 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 29 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.58 19.01 1.30 0.00 0.00
Urval 2 19.58 19.01 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.58 i urvalsgrupp BI, 19.01 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

547

Antagna urval 1

78

Antagna urval 2

61

Under HT2018 sökte 547 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 78 personer i det första urvalet varav 40 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 34 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 19.26 1.35 0.00
Urval 2 18.11 19.26 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 555 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 36 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 27 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 18.45 1.35 0.00
Urval 2 19.90 18.45 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

505

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

58

Under HT2016 sökte 505 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 38 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 30 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.90 1.35 0.00
Urval 2 20.10 18.80 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

588

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2015 sökte 588 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 28 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.20 1.35
Urval 2 20.50 19.75 1.35
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjörsutbildning i kemiteknik på Lunds universitet 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

686

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 686 personer till Civilingenjörsutbildning i kemiteknik vid Lunds universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 35 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 30 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund