Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet

Programkod: LU-80122

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 19.00 1.25 0.00
Urval 2 18.44 19.00 1.25
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

382

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 382 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 32 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 26 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.23 1.30 0.00
Urval 2 18.30 17.23 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

61

Under HT2016 sökte 403 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 31 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 28 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 19.90 1.30 0.00
Urval 2 18.50 19.90 1.30
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2015 sökte 402 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 38 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 32 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.26 19.20 1.35 0.00
Urval 2 18.60 19.20 1.35
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 19.26 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

446

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 446 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 39 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 37 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund