Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet

Programkod: LU-80122

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 19.11 0.00 0.00 0.00
Urval 2 18.24 19.11 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 19.11 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

370

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 370 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 49 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 42 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.31 18.30 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.24 18.30 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 17.31 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 323 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 44 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 35 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.12 19.25 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.90 19.25 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 18.12 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 347 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 43 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 37 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 19.00 1.25 0.00
Urval 2 18.44 19.00 1.25
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

382

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

58

Under HT2017 sökte 382 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 32 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 26 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.23 1.30 0.00
Urval 2 18.30 17.23 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

61

Under HT2016 sökte 403 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 31 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 28 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 19.90 1.30 0.00
Urval 2 18.50 19.90 1.30
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2015 sökte 402 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 38 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 32 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.26 19.20 1.35 0.00
Urval 2 18.60 19.20 1.35
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet antagningspoängen 19.26 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

446

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 446 personer till Civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 39 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 37 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund