Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80110

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.95 19.90 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.95 19.90 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1301

Antagna urval 1

192

Antagna urval 2

158

Under HT2020 sökte 1301 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet varav 225 i första hand. Totalt antogs 192 personer i det första urvalet varav 139 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 158 personer varav 112 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 19.90 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.84 19.90 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.84 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1141

Antagna urval 1

187

Antagna urval 2

155

Under HT2019 sökte 1141 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet varav 197 i första hand. Totalt antogs 187 personer i det första urvalet varav 133 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 112 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.48 1.45 0.00 0.00
Urval 2 19.74 19.48 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1287

Antagna urval 1

183

Antagna urval 2

155

Under HT2018 sökte 1287 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet varav 176 i första hand. Totalt antogs 183 personer i det första urvalet varav 131 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 112 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.70 1.50 4.00
Urval 2 19.90 19.70 1.50 4.00
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1385

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

135

Under HT2017 sökte 1385 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet varav 210 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 126 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 105 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.90 1.50 0.00
Urval 2 20.00 19.90 1.50
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1434

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

135

Under HT2016 sökte 1434 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet varav 201 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 121 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 103 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.66 1.50 4.00
Urval 2 20.00 19.66 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.66 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1509

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

138

Under HT2015 sökte 1509 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet varav 196 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 122 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 138 personer varav 98 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.53 20.32 1.50 0.00
Urval 2 20.53 20.32 1.50
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.53 i urvalsgrupp BI, 20.32 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1692

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

146

Under HT2014 sökte 1692 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid Lunds universitet varav 217 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 131 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 146 personer varav 109 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund