Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet

Programkod: LU-80111

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.89 21.25 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.89 21.25 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

641

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

42

Under HT2020 sökte 641 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet varav 122 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 32 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 30 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.09 20.89 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.96 20.89 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 20.89 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

541

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 541 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 28 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 23 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 20.15 1.50 0.00 0.00
Urval 2 20.99 20.15 1.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

642

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 642 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 27 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.99 1.60 0.00
Urval 2 20.26 20.99 1.60
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

599

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 599 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 18 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 18 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.42 21.35 1.60 0.00
Urval 2 21.42 21.35 1.60
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet antagningspoängen 21.42 i urvalsgrupp BI, 21.35 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

663

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 663 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 25 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 19 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 19.95 1.60 0.00
Urval 2 21.20 19.95 1.60
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 19.95 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

717

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 717 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 16 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.67 1.65 0.00
Urval 2 21.30 21.67 1.65
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.67 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

877

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

34

Under HT2014 sökte 877 personer till Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design vid Lunds universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 18 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund