Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80134

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.78 21.48 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.47 21.34 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.78 i urvalsgrupp BI, 21.48 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

854

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

53

Under HT2020 sökte 854 personer till Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 22 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 21 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.33 0.00 0.00 4.00
Urval 2 20.50 20.33 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.33 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

582

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

64

Under HT2019 sökte 582 personer till Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 31 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 28 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 20.59 1.40 0.00 0.00
Urval 2 20.31 20.37 1.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.36 i urvalsgrupp BI, 20.59 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

716

Antagna urval 1

74

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 716 personer till Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 74 personer i det första urvalet varav 26 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 18 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 20.36 1.55 0.00
Urval 2 20.40 20.36 1.55
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, 20.36 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

697

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

43

Under HT2017 sökte 697 personer till Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 14 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.35 1.55 4.00
Urval 2 20.70 20.35 1.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.35 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

801

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 801 personer till Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 26 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.21 1.50 0.00
Urval 2 21.00 21.13 1.50
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.21 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

829

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 829 personer till Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 29 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.44 1.45 0.00
Urval 2 21.30 21.44 1.45
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.44 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

819

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 819 personer till Civilingenjörsutbildning i medicin och teknik vid Lunds universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 19 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 14 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund