Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i riskhantering vid Lunds universitet

Programkod: LU-80035

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i riskhantering vid Lunds universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 107 personer till Civilingenjörsutbildning i riskhantering vid Lunds universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 19 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 16 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund