Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80100

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 21.46 0.00 0.00 0.00
Urval 2 21.92 21.46 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.88 i urvalsgrupp BI, 21.46 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

951

Antagna urval 1

133

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 951 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet varav 251 i första hand. Totalt antogs 133 personer i det första urvalet varav 88 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 73 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.72 21.25 0.00 0.00 0.00
Urval 2 21.72 21.25 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.72 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

102

Under HT2019 sökte 783 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet varav 205 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 98 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 102 personer varav 81 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 19.94 1.60 0.00 0.00
Urval 2 21.35 19.94 1.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 19.94 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

875

Antagna urval 1

117

Antagna urval 2

97

Under HT2018 sökte 875 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet varav 177 i första hand. Totalt antogs 117 personer i det första urvalet varav 86 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 97 personer varav 70 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 20.89 1.70 0.00
Urval 2 21.46 20.89 1.65
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 20.89 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

840

Antagna urval 1

107

Antagna urval 2

88

Under HT2017 sökte 840 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet varav 169 i första hand. Totalt antogs 107 personer i det första urvalet varav 74 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 62 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.65 20.25 1.70 4.00
Urval 2 21.65 20.25 1.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.65 i urvalsgrupp BI, 20.25 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

963

Antagna urval 1

107

Antagna urval 2

89

Under HT2016 sökte 963 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet varav 218 i första hand. Totalt antogs 107 personer i det första urvalet varav 84 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 70 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.55 19.90 1.65 4.00
Urval 2 20.83 19.90 1.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.55 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

947

Antagna urval 1

103

Antagna urval 2

88

Under HT2015 sökte 947 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet varav 159 i första hand. Totalt antogs 103 personer i det första urvalet varav 77 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 65 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.56 21.10 1.60 0.00
Urval 2 21.56 20.70 1.60
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.56 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

900

Antagna urval 1

103

Antagna urval 2

88

Under HT2014 sökte 900 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid Lunds universitet varav 157 i första hand. Totalt antogs 103 personer i det första urvalet varav 82 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 88 personer varav 70 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund