Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80101

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 20.31 0.00 0.00 0.00
Urval 2 21.45 20.16 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 20.31 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

604

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 604 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 47 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 44 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.52 21.65 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.31 21.65 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.52 i urvalsgrupp BI, 21.65 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

47

Under HT2019 sökte 404 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 38 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 38 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.05 20.21 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.05 20.21 1.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.05 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

47

Under HT2018 sökte 490 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 36 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 31 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.52 21.30 1.60 0.00
Urval 2 20.50 21.30 1.60
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.52 i urvalsgrupp BI, 21.30 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

46

Under HT2017 sökte 474 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet varav 82 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 43 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 36 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 17.79 1.60 0.00
Urval 2 21.20 17.79 1.60
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

463

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

44

Under HT2016 sökte 463 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 35 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 30 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 21.20 1.60 0.00
Urval 2 20.70 21.20 1.60
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

468

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 468 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 33 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 25 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 21.00 1.60
Urval 2 21.00 21.75 1.60
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik på Lunds universitet 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.00 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

483

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 483 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik vid Lunds universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 25 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund