Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80108

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 19.38 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.53 19.38 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, 19.38 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

460

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

48

Under HT2020 sökte 460 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 31 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 25 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 19.48 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.06 19.48 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 19.48 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

422

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

48

Under HT2019 sökte 422 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 41 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 33 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 18.65 1.40 0.00 0.00
Urval 2 18.75 18.60 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

522

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

48

Under HT2018 sökte 522 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 35 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 28 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.18 18.99 1.40 4.00
Urval 2 17.80 18.99 1.40
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.18 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

56

Under HT2017 sökte 486 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 48 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 46 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.69 19.30 1.45 2.00
Urval 2 20.49 19.30 1.45 2.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.69 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

548

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

57

Under HT2016 sökte 548 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 47 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 39 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 18.92 1.45 0.00
Urval 2 19.15 18.92 1.45
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.15 i urvalsgrupp BI, 18.92 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

561

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

56

Under HT2015 sökte 561 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 49 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 41 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.35 1.45 0.00
Urval 2 19.80 18.69 1.50
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

59

Under HT2014 sökte 555 personer till Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 47 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 39 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund