Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet

Programkod: LU-80120

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.57 1.30 0.00 3.00
Urval 2 18.25 18.57 1.25 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.57 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

832

Antagna urval 1

154

Antagna urval 2

124

Under HT2018 sökte 832 personer till Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet varav 165 i första hand. Totalt antogs 154 personer i det första urvalet varav 102 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 124 personer varav 82 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.85 1.30 3.00
Urval 2 18.54 18.29 1.30
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

874

Antagna urval 1

134

Antagna urval 2

108

Under HT2017 sökte 874 personer till Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet varav 148 i första hand. Totalt antogs 134 personer i det första urvalet varav 81 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 66 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.50 1.35 0.00
Urval 2 18.40 18.28 1.30
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

865

Antagna urval 1

134

Antagna urval 2

108

Under HT2016 sökte 865 personer till Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet varav 140 i första hand. Totalt antogs 134 personer i det första urvalet varav 90 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 76 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.46 19.05 1.35 4.00
Urval 2 19.46 19.05 1.35 3.00
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet antagningspoängen 19.46 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

967

Antagna urval 1

132

Antagna urval 2

108

Under HT2015 sökte 967 personer till Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet varav 151 i första hand. Totalt antogs 132 personer i det första urvalet varav 82 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 70 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.64 1.40 0.00
Urval 2 19.80 19.15 1.40
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.64 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1118

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

108

Under HT2014 sökte 1118 personer till Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet varav 153 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 86 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 74 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund