Antagningspoäng för Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del vid Lunds universitet

Programkod: LU-L1120

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 32 personer till Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 8 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del vid Lunds universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under VT2018 sökte 10 personer till Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Antagning till senare del vid Lunds universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 9 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund