Antagningspoäng för Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet

Programkod: LU-81420

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 20.85 1.35 0.00 4.00
Urval 2 20.57 20.60 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 20.83 i urvalsgrupp BI, 20.85 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4424

Antagna urval 1

349

Antagna urval 2

330

Under HT2020 sökte 4424 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 1185 i första hand. Totalt antogs 349 personer i det första urvalet varav 199 var män och 147 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 330 personer varav 193 var män och 135 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 19.70 1.30 0.00 4.00
Urval 2 19.30 19.62 1.25 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1788

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

225

Under VT2020 sökte 1788 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 713 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 146 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 225 personer varav 139 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.68 20.23 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.31 19.95 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 20.68 i urvalsgrupp BI, 20.23 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

3648

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

320

Under HT2019 sökte 3648 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 938 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 191 var män och 155 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 182 var män och 135 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 19.98 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.43 19.71 1.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 19.98 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2010

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

230

Under VT2019 sökte 2010 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 785 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 152 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 152 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.37 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.31 20.30 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.37 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

4381

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

280

Under HT2018 sökte 4381 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 1185 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 169 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 280 personer varav 156 var män och 123 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.84 19.69 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.53 19.40 1.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 19.84 i urvalsgrupp BI, 19.69 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2394

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

225

Under VT2018 sökte 2394 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 895 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 151 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 225 personer varav 143 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 20.00 1.45 4.00
Urval 2 20.20 19.55 1.40 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4830

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

320

Under HT2017 sökte 4830 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 1218 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 193 var män och 152 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 179 var män och 137 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 20.05 1.40 4.00
Urval 2 19.70 20.05 1.35 4.00
Vårterminen år 2017 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 20.05 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2672

Antagna urval 1

260

Antagna urval 2

225

Under VT2017 sökte 2672 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 994 i första hand. Totalt antogs 260 personer i det första urvalet varav 142 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 225 personer varav 125 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.87 20.35 1.50 4.00
Urval 2 20.50 20.25 1.45 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 20.87 i urvalsgrupp BI, 20.35 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5569

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

320

Under HT2016 sökte 5569 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 1568 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 199 var män och 146 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 187 var män och 126 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.16 1.45 4.00
Urval 2 19.90 19.85 1.40 4.00
Vårterminen år 2016 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.16 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3087

Antagna urval 1

250

Antagna urval 2

210

Under VT2016 sökte 3087 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 1149 i första hand. Totalt antogs 250 personer i det första urvalet varav 129 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 210 personer varav 126 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.95 20.50 1.50 4.00
Urval 2 20.60 20.20 1.45 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 20.95 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5876

Antagna urval 1

360

Antagna urval 2

320

Under HT2015 sökte 5876 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 1513 i första hand. Totalt antogs 360 personer i det första urvalet varav 194 var män och 153 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 320 personer varav 171 var män och 144 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.30 1.35 4.00
Urval 2 19.75 19.80 1.35 4.00
Vårterminen år 2015 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2978

Antagna urval 1

325

Antagna urval 2

300

Under VT2015 sökte 2978 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 1043 i första hand. Totalt antogs 325 personer i det första urvalet varav 177 var män och 146 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 300 personer varav 173 var män och 125 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.13 1.50 0.00
Urval 2 21.05 21.00 1.45
För höstterminen år 2014 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.13 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5861

Antagna urval 1

350

Antagna urval 2

300

Under HT2014 sökte 5861 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 1518 i första hand. Totalt antogs 350 personer i det första urvalet varav 187 var män och 154 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 300 personer varav 170 var män och 126 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.38 20.50 1.35 4.00
Urval 2 20.20 20.40 1.35 4.00
Vårterminen år 2014 hade Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet antagningspoängen 20.38 i urvalsgrupp BI, 20.50 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2657

Antagna urval 1

295

Antagna urval 2

250

Under VT2014 sökte 2657 personer till Ekonomie kandidatprogram vid Lunds universitet varav 977 i första hand. Totalt antogs 295 personer i det första urvalet varav 142 var män och 149 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 250 personer varav 128 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund