Antagningspoäng för Fysioterapeutprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-80525

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.78 20.41 1.30 0.00 4.00
Urval 2 20.42 20.10 1.30 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Fysioterapeutprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 20.78 i urvalsgrupp BI, 20.41 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1685

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 1685 personer till Fysioterapeutprogrammet vid Lunds universitet varav 449 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 19 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 17 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund