Antagningspoäng för Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80026

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 14.71 0.85 0.00
Urval 2 16.40 14.71 0.85
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 212 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik vid Lunds universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 27 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.50 0.95 0.00
Urval 2 15.70 15.50 0.95
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 242 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik vid Lunds universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 32 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 24 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 15.91 0.90 0.00
Urval 2 15.76 15.91 0.90
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 15.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 240 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik vid Lunds universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 32 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 26 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund