Antagningspoäng för Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet

Programkod: LU-80025

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 17.15 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.93 17.15 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

681

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

77

Under HT2020 sökte 681 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 61 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 42 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 15.50 0.85 0.00 4.00
Urval 2 15.73 15.50 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

555

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

72

Under HT2019 sökte 555 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 66 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 49 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.86 1.05 0.00 0.00
Urval 2 17.10 16.86 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

685

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 685 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 57 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 39 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.90 1.15 0.00
Urval 2 16.40 16.90 1.15
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.90 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

698

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

72

Under HT2017 sökte 698 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 59 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 44 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 16.00 1.15 4.00
Urval 2 17.97 16.00 1.15
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

771

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

73

Under HT2016 sökte 771 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 56 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 41 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.42 1.20 3.00
Urval 2 18.10 17.81 1.20 3.00
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.42 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

813

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

68

Under HT2015 sökte 813 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 54 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 40 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.26 1.15 0.00
Urval 2 18.10 18.59 1.15
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.26 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

811

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

71

Under HT2014 sökte 811 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur vid Lunds universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 56 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 42 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund