Antagningspoäng för Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80028

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.53 14.80 0.65 0.00 0.00
Urval 2 15.53 14.80 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 15.53 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

28

Under HT2018 sökte 258 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 33 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 24 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 14.80 0.90 0.00
Urval 2 14.26 0.90
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 251 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 24 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 15.66 0.95 0.00
Urval 2 16.90 15.66 0.95
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 15.66 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 257 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 28 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 20 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.18 15.66 1.10 0.00
Urval 2 16.18 16.75 1.10
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.18 i urvalsgrupp BI, 15.66 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 296 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 29 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 22 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.35 1.05 0.00
Urval 2 16.40 16.35 1.10
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 277 personer till Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik vid Lunds universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 29 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 22 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund