Antagningspoäng för Högskoleingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80008

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 17.28 1.25 0.00
Urval 2 17.05 17.39 1.25
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

47

Under HT2017 sökte 435 personer till Högskoleingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 51 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 39 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 16.78 1.20 4.00
Urval 2 18.13 16.78 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

51

Under HT2016 sökte 506 personer till Högskoleingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 57 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 46 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.60 1.15 0.00
Urval 2 17.40 17.60 1.15
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

486

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

53

Under HT2015 sökte 486 personer till Högskoleingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 58 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 49 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.75 1.20 0.00
Urval 2 17.30 17.75 1.20
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

501

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

53

Under HT2014 sökte 501 personer till Högskoleingenjörsutbildning i datateknik vid Lunds universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 53 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 46 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund