Antagningspoäng för Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet

Programkod: LU-80009

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.30 0.95 0.00 3.00
Urval 2 17.10 16.30 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2020 sökte 246 personer till Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 41 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 33 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 14.58 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.31 15.42 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 14.58 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

34

Under HT2019 sökte 215 personer till Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 39 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 32 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 15.42 1.00 0.00 0.00
Urval 2 15.34 15.49 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 242 personer till Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 42 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 33 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.52 16.15 0.65 0.00
Urval 2 14.52 16.15 0.65
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 14.52 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 223 personer till Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 41 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 34 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.52 1.10 0.00
Urval 2 16.30 16.52 1.05
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.52 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

245

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 245 personer till Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 36 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 28 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 15.55 1.10
Urval 2 16.23 15.55 1.10
Under terminen HT2015 hade utbildningen Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik på Lunds universitet 16.23 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 267 personer till Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 39 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 34 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 19.54 1.15 0.00
Urval 2 16.95 17.90 1.15
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 19.54 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

255

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

33

Under HT2014 sökte 255 personer till Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik med automationsteknik vid Lunds universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 38 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 30 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund