Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-80300

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.77 21.25 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.56 21.10 1.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.77 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

5981

Antagna urval 1

211

Antagna urval 2

180

Under HT2020 sökte 5981 personer till Juristprogrammet vid Lunds universitet varav 1838 i första hand. Totalt antogs 211 personer i det första urvalet varav 76 var män och 135 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 60 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.28 21.15 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.15 21.15 1.45 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.28 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

3482

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under VT2020 sökte 3482 personer till Juristprogrammet vid Lunds universitet varav 1223 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 82 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 72 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.82 21.48 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.70 21.48 1.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Juristprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.82 i urvalsgrupp BI, 21.48 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

5062

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

160

Under HT2019 sökte 5062 personer till Juristprogrammet vid Lunds universitet varav 1535 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 89 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 75 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.15 21.10 1.50 0.00 4.00
Urval 2 21.04 20.94 1.45 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Juristprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.15 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

3369

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

160

Under VT2019 sökte 3369 personer till Juristprogrammet vid Lunds universitet varav 1198 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 73 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 52 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 20.89 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.51 20.89 1.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 20.89 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

6033

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

160

Under HT2018 sökte 6033 personer till Juristprogrammet vid Lunds universitet varav 1644 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 70 var män och 118 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 68 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.09 21.18 1.50 0.00 4.00
Urval 2 20.99 20.95 1.50 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 21.18 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

3802

Antagna urval 1

195

Antagna urval 2

165

Under VT2018 sökte 3802 personer till Juristprogrammet vid Lunds universitet varav 1213 i första hand. Totalt antogs 195 personer i det första urvalet varav 72 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 165 personer varav 60 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 21.44 1.60 4.00
Urval 2 21.49 21.44 1.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 21.44 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

6197

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

160

Under HT2017 sökte 6197 personer till Juristprogrammet vid Lunds universitet varav 1702 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 67 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 61 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund