Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Lunds universitet

Programkod: LU-80300

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 21.44 1.60 4.00
Urval 2 21.49 21.44 1.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 21.44 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

6197

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

160

Under HT2017 sökte 6197 personer till Juristprogrammet vid Lunds universitet varav 1702 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 67 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 61 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund