Antagningspoäng för Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet

Programkod: LU-81300

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 20.99 1.50 4.00
Urval 2 21.10 20.94 1.50 4.00
Vårterminen år 2017 hade Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3505

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under VT2017 sökte 3505 personer till Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet varav 1230 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 85 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 75 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.20 1.55 4.00
Urval 2 21.35 21.10 1.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5881

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

200

Under HT2016 sökte 5881 personer till Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet varav 1801 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 97 var män och 128 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 82 var män och 114 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.22 21.00 1.55 4.00
Urval 2 21.19 20.73 1.55 4.00
Vårterminen år 2016 hade Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet antagningspoängen 21.22 i urvalsgrupp BI, 21.00 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3677

Antagna urval 1

195

Antagna urval 2

165

Under VT2016 sökte 3677 personer till Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet varav 1317 i första hand. Totalt antogs 195 personer i det första urvalet varav 84 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 165 personer varav 65 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 21.80 1.60 4.00
Urval 2 21.77 21.60 1.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 21.80 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

6197

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

200

Under HT2015 sökte 6197 personer till Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet varav 1777 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 86 var män och 134 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 77 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 21.70 1.55 4.00
Urval 2 21.20 21.60 1.50 4.00
Vårterminen år 2015 hade Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3817

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under VT2015 sökte 3817 personer till Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet varav 1355 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 82 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 70 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 21.80 1.60 4.00
Urval 2 21.90 21.70 1.55 4.00
För höstterminen år 2014 hade Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 21.80 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6879

Antagna urval 1

230

Antagna urval 2

200

Under HT2014 sökte 6879 personer till Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet varav 1927 i första hand. Totalt antogs 230 personer i det första urvalet varav 81 var män och 140 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 72 var män och 126 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 21.70 1.50 4.00
Urval 2 21.60 21.50 1.50 4.00
Vårterminen år 2014 hade Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3717

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

170

Under VT2014 sökte 3717 personer till Juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet varav 1356 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 92 var män och 108 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 170 personer varav 74 var män och 96 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund