Antagningspoäng för Kandidatprogram i arabiska studier vid Lunds universitet

Programkod: LU-80820

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.86 15.57 0.10 3.00
Urval 2 12.92 15.57 0.10 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i arabiska studier vid Lunds universitet antagningspoängen 14.86 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 72 personer till Kandidatprogram i arabiska studier vid Lunds universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 10 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.25 9.02 0.15 0.00
Urval 2 13.85 11.53 0.15
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i arabiska studier vid Lunds universitet antagningspoängen 13.25 i urvalsgrupp BI, 9.02 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 77 personer till Kandidatprogram i arabiska studier vid Lunds universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 11 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 11.53 0.35 3.00
Urval 2 11.60 11.53 0.35 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i arabiska studier vid Lunds universitet antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 11.53 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 71 personer till Kandidatprogram i arabiska studier vid Lunds universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund