Antagningspoäng för Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80412

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.64 19.90 1.25 0.00 4.00
Urval 2 20.42 19.47 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 20.64 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1848

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

67

Under HT2020 sökte 1848 personer till Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet varav 328 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 21 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 17 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.47 19.19 1.30 0.00 4.00
Urval 2 20.10 18.90 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 20.47 i urvalsgrupp BI, 19.19 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1847

Antagna urval 1

77

Antagna urval 2

67

Under HT2019 sökte 1847 personer till Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet varav 316 i första hand. Totalt antogs 77 personer i det första urvalet varav 21 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 16 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.47 19.70 1.35 0.00 4.00
Urval 2 19.84 19.17 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 20.47 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2195

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

67

Under HT2018 sökte 2195 personer till Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet varav 350 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 21 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 18 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.47 19.20 1.30 4.00
Urval 2 19.95 18.75 1.20 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 20.47 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2186

Antagna urval 1

73

Antagna urval 2

67

Under HT2017 sökte 2186 personer till Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet varav 313 i första hand. Totalt antogs 73 personer i det första urvalet varav 23 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 19 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.70 1.30 4.00
Urval 2 20.00 20.70 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2182

Antagna urval 1

74

Antagna urval 2

67

Under HT2016 sökte 2182 personer till Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet varav 293 i första hand. Totalt antogs 74 personer i det första urvalet varav 21 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 67 personer varav 23 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 20.15 1.35 4.00
Urval 2 20.40 18.49 1.30 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2161

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 2161 personer till Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet varav 341 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 17 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 20.00 1.40 4.00
Urval 2 20.80 19.40 1.35 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2174

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 2174 personer till Kandidatprogram i beteendevetenskap vid Lunds universitet varav 360 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 17 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund