Antagningspoäng för Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet

Programkod: LU-80800

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.51 18.70 0.90 0.00 0.00
Urval 2 17.61 16.17 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet antagningspoängen 18.51 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 225 personer till Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.92 0.90 0.00 4.00
Urval 2 16.74 16.40 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2019 sökte 203 personer till Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 5 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 16.93 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.95 16.93 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 244 personer till Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.20 0.85 0.00
Urval 2 17.24 16.20 0.85
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 241 personer till Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 16.93 1.00 0.00
Urval 2 18.30 16.93 0.95
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 253 personer till Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.07 0.90 4.00
Urval 2 18.40 17.07 0.90
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.07 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 273 personer till Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 15 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.80 0.80 0.00
Urval 2 16.50 17.80 0.75
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

254

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2014 sökte 254 personer till Kandidatprogram i digitala kulturer vid Lunds universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 14 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund