Antagningspoäng för Kandidatprogram i Economy and Society vid Lunds universitet

Programkod: LU-80436

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.78 20.80 1.20 0.00 0.00
Urval 2 20.00 20.31 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i Economy and Society vid Lunds universitet antagningspoängen 20.78 i urvalsgrupp BI, 20.80 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

767

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 767 personer till Kandidatprogram i Economy and Society vid Lunds universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 22 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 19 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 21.89 1.35 0.00 0.00
Urval 2 20.99 21.89 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i Economy and Society vid Lunds universitet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, 21.89 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

676

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 676 personer till Kandidatprogram i Economy and Society vid Lunds universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund