Antagningspoäng för Kandidatprogram i engelska vid Lunds universitet

Programkod: LU-80807

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 19.43 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.55 16.55 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 19.43 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

277

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

34

Under HT2020 sökte 277 personer till Kandidatprogram i engelska vid Lunds universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 10 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.41 17.15 0.65 0.00 3.00
Urval 2 12.91 12.71 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i engelska vid Lunds universitet antagningspoängen 16.41 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2019 sökte 202 personer till Kandidatprogram i engelska vid Lunds universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 9 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund