Antagningspoäng för Kandidatprogram i Equality and Diversity Management vid Lunds universitet

Programkod: LU-80411

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 16.31 0.95 0.00
Urval 2 12.65 15.53 0.80
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Equality and Diversity Management vid Lunds universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

220

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 220 personer till Kandidatprogram i Equality and Diversity Management vid Lunds universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 4 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 18.45 0.85
Urval 2 12.43 12.40 0.40
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i Equality and Diversity Management på Lunds universitet 17.10 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 236 personer till Kandidatprogram i Equality and Diversity Management vid Lunds universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 10 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.19 17.35 0.95 0.00
Urval 2 14.90 15.09 0.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i Equality and Diversity Management vid Lunds universitet antagningspoängen 18.19 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

311

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 311 personer till Kandidatprogram i Equality and Diversity Management vid Lunds universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 3 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 4 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.70 1.00
Urval 2 16.20 17.04 0.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i Equality and Diversity Management på Lunds universitet 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 287 personer till Kandidatprogram i Equality and Diversity Management vid Lunds universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund