Antagningspoäng för Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80402

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 20.75 1.35 0.00 0.00
Urval 2 21.09 20.75 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 20.75 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

914

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 914 personer till Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet varav 184 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 20.21 1.35 0.00 3.50
Urval 2 21.25 20.52 1.35 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

31

Under HT2019 sökte 715 personer till Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet varav 126 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.09 20.54 1.45 0.00 3.00
Urval 2 20.52 20.54 1.35 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 20.54 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

908

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

42

Under HT2018 sökte 908 personer till Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet varav 182 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 19.60 1.50 0.00
Urval 2 20.52 19.60 1.45
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

997

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 997 personer till Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet varav 142 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.59 20.90 1.35 0.00
Urval 2 20.59 20.90 1.35
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 20.59 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

987

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 987 personer till Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet varav 161 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 14 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 21.10 1.35 0.00
Urval 2 20.73 19.05 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1074

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 1074 personer till Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.00 22.50 1.35 0.00
Urval 2 20.30 19.35 1.15
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

951

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 951 personer till Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund