Antagningspoäng för Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet

Programkod: LU-80403

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.92 15.58 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 15.92 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 229 personer till Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 4 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 1 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.01 20.96 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.93 13.00 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.01 i urvalsgrupp BI, 20.96 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 200 personer till Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 1 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 2 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.35 0.95 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2018 sökte 227 personer till Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 0 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 2 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 18.75 0.80 3.00
Urval 2 14.58 16.68 0.45
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

34

Under HT2017 sökte 260 personer till Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 2 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 2 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 18.88 0.90 0.00
Urval 2 19.51 15.90 0.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 322 personer till Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 6 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 5 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 15.16 1.00 4.00
Urval 2 19.07 15.16 0.70
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 330 personer till Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 4 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 17.20 1.15 0.00
Urval 2 16.60 14.30 0.75 3.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

44

Under HT2014 sökte 348 personer till Kandidatprogram i genusvetenskap vid Lunds universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 5 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund