Antagningspoäng för Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet

Programkod: LU-80802

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.65 0.90 4.00
Urval 2 12.30 14.75 0.55
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 333 personer till Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund