Antagningspoäng för Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet

Programkod: LU-80802

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 16.82 0.85 0.00 3.50
Urval 2 17.61 15.58 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 16.82 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

389

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 389 personer till Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 42 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.27 15.95 0.80 0.00 3.00
Urval 2 16.59 15.36 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet antagningspoängen 17.27 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

326

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 326 personer till Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 43 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 31 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 17.17 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.15 14.26 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet antagningspoängen 17.39 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

365

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 365 personer till Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 40 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 41 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.65 0.90 4.00
Urval 2 12.30 14.75 0.55
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 333 personer till Kandidatprogram i historia vid Lunds universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 35 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 36 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund