Antagningspoäng för Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet

Programkod: LU-80431

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.45 1.45 0.00
Urval 2 21.25 21.45 1.45
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.45 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2245

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

29

Under HT2017 sökte 2245 personer till Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet varav 452 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 9 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund