Antagningspoäng för Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet

Programkod: LU-80431

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 21.67 1.50 0.00 0.00
Urval 2 21.56 21.67 1.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet antagningspoängen 21.88 i urvalsgrupp BI, 21.67 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1863

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 1863 personer till Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet varav 422 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 23 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 21.60 1.50 0.00 0.00
Urval 2 21.72 21.60 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 21.60 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1545

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 1545 personer till Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet varav 328 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.41 21.82 1.55 0.00 0.00
Urval 2 21.41 21.88 1.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet antagningspoängen 21.41 i urvalsgrupp BI, 21.82 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1769

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 1769 personer till Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet varav 364 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 16 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.45 1.45 0.00
Urval 2 21.25 21.45 1.45
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.45 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2245

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

29

Under HT2017 sökte 2245 personer till Kandidatprogram i International Business vid Lunds universitet varav 452 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 16 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 9 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Lunds universitet

Andra utbildningar i Lund